در حال نمایش یک نتیجه

شمع گوش

تومان19.000
  • شمع گوش می توانند تمیزی گوش داخلی را حفظ کنند
  • شنوایی را بهبود بخشند
  • وزوز گوش را کاهش می دهند
  • گردش خون لنفاوی را تسریع می کنند
  • و فشار داخل حفره جمجمه را آزاد می کنند.